ДГ "Слънчев ден"
Детска градина в град Шивачево

Материална база

 

Материално - техническата база в детската градина се явява като основа за осъществяване на качествен образователен процес, допринасящ развитие и потенциала на всяко дете.

Детска градина ,,Слънчев ден" е Общинска детска градина, разположена е в триетажна сграда , сред обширен зелен двор. Дворно място от 3920 кв. м. и Сграда - ,,Детска градина" на три етажа с площ 530 кв.м.

Дворът на детската градина е обширен с поддържани тревни площи, с иглолистни и широколистни дървета, декоративни храсти, цветни градини и екологичен алпинеум. В сградата се помещават 6 (шест) възрастови групи. Дворната площ е разделена на групови площадки според възрастовата група на децата, които са оборудвани с пясъчни, комбинирани игрови съоръжения, сенници и беседки. Обособена БДП площадка. Външна и вътрешна.

 • Помещенията на детските групи са съобразени с възрастовите особености на децата, като всяко помещение си има своята индивидуалност като образователна среда, което е решение и изпълнение на екипите, съставени от двама учители и един помощник възпитател.
 • Децата се помещават в 6 ( шест) занимални, отделни спални помещения и санитарни възли.
 • Във фоайето на първия етаж е обособен кът с актуална информация за родителите, като периодично се сменя.
 • Оформен е кът за изложба от работата на децата от всички възрастови групи.
 • В съблекалните на децата по групи са поставени родителски табла .
 • В занималните са обособени кътове по интереси.
 • Наличие на физкултурен салон, който е оборудван с уреди и пособия за игри и спортни занимания.
 • Обособен кабинет за съхраняване на спортни уреди и пособия.
 • Обособена физкултурна площадка за провеждане на физическа култура на открито.
 • Библиотечен фонд - периодичен печат, научна литература, утвърдени помагала и др.
 • Обособена учителска стая за провеждане на заседания и презентации.
 • Наличие на зала за празници и развлечения.
 • Наличие и оборудване с 2 (две) интерактивни дъски и една бяла за презентиране.
 • Кабинета на директора и ЗАС са оборудвани с необходимата компютърна техника.
 • Кабинета на медицинската сестра е оборудван с шкаф с необходимите медикаменти за оказване на спешна помощ с отделно помещение (изолатор).
 • В подземния етаж на сградата са разположени кухненски блок с отделни складови помещения и перално помещение с отделно гладачно и сушилно помещение. И двете помещения са оборудвани с професионална техника.
 • Наличие на интернет мрежа в детската градина и външно - видеонаблюдение

          Материалната база в ДГ ,,Слънчев ден" , непрекъснато се поддържа, обновява и обогатява.