ДГ "Слънчев ден"
Детска градина в град Шивачево

Четвърта група "Маргаритка"

УЧИТЕЛИ:

1. Ирина Костадинова Михова - старши учител

2. Евгения Стоилова Стоянова - учител

 

ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ

Стефка Димитрова Атанасова